parallax background

Niet bewust gefokte kruisingen


Wanneer een hond geen rashond met stamboom, look-alike, designer dog, outcross hond of bewust gefokte kruising is, hebben wij het over niet bewust gefokte kruisingen. Denk bijvoorbeeld aan de “oeps” nestjes, de gelegenheidsnestjes bij huishonden en de nakomelingen van straathonden.

Dit is een ingewikkelde categorie want een gelegenheidsnestje bij een huishond kan met heel veel liefde en zorg gefokt zijn, maar vanuit het ontbreken van kennis en ervaring kunnen er toch zaken mis gaan. En een “oeps” nestje bij een boerderij kan bij toeval wel een geweldig goede combinatie zijn op het gebied van gezondheid maar tekort schieten op het gebied van socialisatie. De (pups van) buitenlandse straathonden kunnen uit een asiel of dodingsstation komen waar geen aandacht was voor socialisatie, maar ook uit liefdevolle particuliere opvang ter plaatse. Kortom, de keuze voor een niet bewust gefokte kruising kan goed uitpakken, maar is niet zonder risico. Het risico op onethische broodfok/hondenhandel is ook aanzienlijk. Wees alert op de zaken die u zelf kunt constateren en controleren.


Voorspelbaar uiterlijk

Over het algemeen zal het uiterlijk niet voorspelbaar zijn, zeker wanneer niet beide ouders bekend zijn.

Voorspelbaar gedrag/karakter

Over het algemeen zal het gedrag/karakter niet voorspelbaar zijn.

Afstamming en afstammingsbewijs

Over het algemeen zal de afstamming onbekend zijn. Uitzonderingen zijn mogelijk, zeker bij “oeps” nestjes en gelegenheidsnestjes. Dan zijn de ouders en wellicht de generaties ervoor wel bekend. Er zal hoogstwaarschijnlijk geen afstammingsbewijs zijn.

Risico op directe inteelt

Het risico op directe inteelt is reëel. Zeker bij “oeps” nestjes wanneer de ouderdieren familie van elkaar zijn. Er kan ook sprake zijn van straathonden die gedekt worden door een aan hen verwante hond uit de omgeving.

Risico op erfelijke afwijkingen en ziektes

Dit is afhankelijk van de mate van verwantschap van de ouderdieren. Bij een hoge verwantschap is het risico hoger, en andersom. Dit zal vaak onbekend zijn.

Risico op schadelijke uiterlijke kenmerken

Dit is geheel afhankelijk van de uiterlijke kenmerken van de ouderdieren. Wanneer die beiden last hebben van dezelfde schadelijke uiterlijke kenmerken dan zullen de nakomelingen die ook hebben. Wanneer beide ouderdieren verschillende schadelijke uiterlijke kenmerken hebben, zouden de nakomelingen die gecombineerd kunnen krijgen, met nog meer risico op negatieve gevolgen voor de gezondheid en welzijn. Dit is wel afhankelijk van de mate van erfelijkheid van de schadelijke uiterlijke kenmerken. 

Risico op hoge verwantschap/lage diversiteit

Dit is geheel afhankelijk van de ouderdieren. Bij directe inteelt, of bij ouderdieren die genetisch al aan elkaar verwant zijn, is er meer risico op hoge verwantschap/lage diversiteit. Dit zal vaak onbekend zijn.

Welzijnsregels teef en nest (bijvoorbeeld regels met betrekking tot maximaal aantal nesten, maximale en minimale leeftijd voor het krijgen van een nest, regelgeving inzake de leefomgeving van teef en nest etc.)

Dit is geheel afhankelijk van de situatie. Bij een straathond is hier totaal geen toezicht op. Ook een “oeps” nest kan het gevolg zijn van een dekking die te vroeg volgt op een vorig nest, of op te jonge of oude leeftijd. Wees alert en vraag ernaar wanneer het een (gelegenheids)fokker betreft.

Socialisatie en opvoeding door moeder en nestgenoten.

Dit is geheel afhankelijk van de situatie. Wanneer de moeder nog aanwezig is, en nog bij de pups mag dan is dat een positief punt. Wanneer de pups opgroeien in een omgeving met voldoende verschillende prikkels dan zal er ook een basis socialisatie zijn. Wees met name alert of de pups sociaal en niet angstig reageren op mensen en andere honden. Afhankelijk van de leeftijd van de pup kunt u zelf ook nog veel aan socialisatie doen maar een slechte ervaring bij de fokker/in de opvang kan levenslange negatieve gevolgen hebben.

Kans op goed verzorgde pup

Dit is geheel afhankelijk van de situatie. Maar u kunt zelf zien of de pups schoon en niet te mager zijn. Wanneer de nieuwe regelgeving van kracht is zal de pup een Europees paspoort moeten hebben waarin u kunt zien wanneer de pups ingeënt zijn.

Gezondheidstesten

Over het algemeen zullen er geen gezondheidstesten gedaan zijn bij de ouderdieren. Tenzij het een “oeps”-nest is van een hond die normaliter ook ingezet wordt voor de fok.

Chip / Europees paspoort

Elke hond in Nederland moet gechipt en geregistreerd worden, ook als de hond uit het buitenland komt. Nieuwe wet- en regelgeving bepaalt dat elke pup een EU-dierenpaspoort moet hebben, uitgegeven door een dierenarts. En dat chippen uitsluitend nog gedaan mag worden door een bij de overheid geregistreerde chipper. Daarnaast zal een ieder die een nestje wil fokken een UBN , een Uniek Bedrijfs- of Baasjesnummer aan moeten vragen, ook wanneer men maar eenmalig een nestje wil fokken. Wij nemen aan dat er ook regels zullen komen voor baasjes met een“oeps”-nestje. Deze wet- en regelgeving moet de illegale import en onethische broodfok zoveel mogelijk tegengaan maar er blijft een kans op fraude. De nieuwe wet- en regelgeving zal in de loop van 2021 ingaan.

Risico onethische broodfok / hondenhandel

Gezien de enorme vraag naar pups is dit risico helaas groot bij deze categorie honden. Wees extreem alert.

Informatievraag aan pupkopers vanuit fokker

Een kenmerk van onethische broodfok/ hondenhandel is dat u een pup mee kan krijgen zonder al te veel vragen te hoeven beantwoorden. Bonafide stichtingen/organisaties die zich bezig houden met pups uit het buitenland zullen u waarschijnlijk wel veel vragen stellen, en mogelijk zelfs een huisbezoek verplicht stellen voor u een hond mag adopteren. Oprechte baasjes van gelegenheidskruisingen en “oeps”-nestjes zullen u waarschijnlijk ook de nodige vragen stellen.

Wachttijd pup

Over het algemeen zal er weinig wachttijd zijn en zijn er altijd wel pups te vinden via bijvoorbeeld Marktplaats. Wees zeer alert op onethische broodfok/hondenhandel.

Kosten aanschaf pup

De prijs van een pup zal lager zijn dan bij de overige categorieën.

Deelname hondenshows

Niet van toepassing. 

Lidmaatschap rasvereniging

Niet van toepassing. 

Overige aspecten

Bij een pup uit het buitenland kan het zijn dat er extra bepalingen en afspraken over zorg en welzijn in het contract staan.

Een pup uit het buitenland moet tenminste 15 weken oud zijn, en op de leeftijd van 12 weken ingeënt zijn tegen rabiës. Wees ook hier extra alert op om het risico op onethische broodfok/hondenhandel te verlagen.