parallax background

Veelgestelde vragen

1Wat is een Lurcher?
De term Lurcher komt van oorsprong uit Engeland. Hij wordt gebruikt voor honden die een kruising zijn tussen windhonden en niet-windhonden.
2Wat doet SSS&L voor de pupkoper?
Het belangrijkste is dat wij fokkers zo goed mogelijk willen informeren welke aspecten van belang zijn bij het fokken van zo gezond en sociaal mogelijke honden. Zodat pupkopers zo lang mogelijk van een fijn maatje kunnen genieten. Mochten pupeigenaren tegen probleemgedrag aanlopen waar ze hulp bij nodig hebben dan zijn er ook een aantal gedragstherapeuten betrokken bij de stichting die ingezet kunnen worden. En, indien de gekochte pup interessant is voor een fokprogramma dan kunnen we de pupkoper daarin begeleiden. Lees dan verder bij de vraag ‘Wat doet de stichting voor de fokker?’
3Kan ik aangeven van welke rassen ik een kruising wil?
Nee, of het nou een eenmalig gelegenheidsnestje betreft, of deel uitmaakt van een outcross project, elke combinatie moet zorgvuldig afgewogen worden. De fokker bepaalt welke combinaties er gemaakt worden. Eventueel in overleg met specialisten op het gebied van genetica, gedrag, bouw en beweging etc. Maar constructief meedenken wordt zeker gewaardeerd. Wanneer u ons een bericht stuurt nemen wij contact met u op.
4Kan ik op een wachtlijst voor een pup?
U kunt contact met ons opnemen via het formulier op de contactpagina. Wij nemen dan contact met u op om te inventariseren wat uw wensen zijn. Wanneer er een nest pups geboren wordt brengen wij u in contact met de fokker.
5Wat doet SSS&L voor de fokker?
Een van onze doelen is het informeren van fokkers zodat zij een zo gezond en sociaal mogelijke hond kunnen fokken. Wetenschappelijk is aangetoond dat verhoogde diversiteit, en dus verminderde verwantschap, zorgt voor gezondere honden. Onze hoop is dat we bestaande rassen kunnen verbeteren als de regelgeving inzake outcross daarop aangepast wordt. We bieden begeleiding aan fokkers die gezondere honden willen fokken. Denk daarbij aan het verspreiden van kennis via deze site en Facebook. Maar ook individuele begeleiding gedurende het hele traject van keuze van de ouderdieren, de voorbereidingen vóór de dekking (testen, conditie van de honden controleren etc.), de dekking, de dracht, de bevalling tot het grootbrengen van het nest. En helpen met het vinden van geschikte eigenaren voor de nakomelingen. We zijn altijd beschikbaar voor vragen en begeleiding.
6Ik heb een reu/teef, kan ik deze aanmelden voor een fokprogramma?
Jazeker. U kunt contact met ons opnemen via het formulier op de contactpagina. Indien uw hond voldoet aan de criteria, dan kunnen wij uw hond opnemen in ons bestand.
7Waar moet mijn hond aan voldoen om mee te doen aan een fokprogramma?
U en uw hond moeten aan een aantal eisen voldoen. Dit kan afhankelijk zijn van de gekozen combinatie. Neem contact met ons op wat de eisen zijn.
8Wie bepaalt welke rassen gekruist worden, en welke criteria gelden voor die bepaling?
De fokker bepaalt de combinaties, eventueel in overleg met specialisten op het gebied van bouw- en beweging, genetica en gedrag. Doel is en blijft een gezondere, fitte hond.
9Kan ik mij ook aanmelden wanneer ik gewoon eenmalig een nestje wil fokken met mijn teef?
Jazeker, ons doel is onder andere het begeleiden van fokkers die fijne, gezonde, sociale honden willen fokken. Dat hoeft echt niet perse onderdeel uit te maken van een groter project maar mag zeker ook een gelegenheidsnestje zijn.
10Wat is een outcross?
Er is nogal eens discussie over de term outcross. Binnen een gesloten genenpoel betekent het dat je in een aantal generaties ouderdieren geen dubbele namen hebt. Dan hoop je dat de ouderdieren relatief onverwant zijn aan elkaar. Meestal wordt de term outcross gebruikt wanneer je een kruising doet met een ander ras, dus buiten de gesloten genenpoel. Zo gebruiken wij de term als stichting.
11Waarom wordt er outcross gedaan?
Outcross is de enige manier om nieuw genetisch materiaal toe te voegen aan een gesloten genenpoel. Wanneer er in een genenpoel te weinig genetisch materiaal over is kunnen er allerlei gezondheidsproblemen ontstaan binnen het ras. Dan kan men ervoor kiezen om middels outcross de diversiteit binnen het ras weer te vergroten waardoor de gezondheidsproblemen afnemen.
12Is er veel verschil in het karakter van een outcross hond in vergelijking met de rashond.
Het voordeel van een rashond is dat het uiterlijk zeer voorspelbaar is. Het karakter is al veel minder voorspelbaar en kan per individu binnen het ras behoorlijk verschillen. Maar over het algemeen heeft elk ras wel zijn karaktereigenschappen die meer dan gemiddeld voorkomen en dus bij dat ras ‘horen’. Het uiterlijk en karakter van een outcross hond is veel minder voorspelbaar, zeker in de eerste generaties en al helemaal wanneer je kiest voor een combinatie met een zeer onverwant ras. Dus ja, er kan veel verschil zitten in het karakter van een outcross hond en een raszuivere hond. Dat is ook een reden dat wij adviseren bijzonder veel aandacht te schenken aan de socialisatie van de pups. De kunst is om bij het terugwerken naar het ras waaraan gewerkt wordt een balans te vinden tussen selecteren op uiterlijk en karakter, en het behouden van de ingebrachte genetische diversiteit.
13Is het wel zo nodig om outcross te doen bij bepaalde rassen?
De manier om daar achter te komen is populatiegenetica. Dit kan op basis van een complete database van stambomen of op basis van een flinke populatie honden in een DNA database. Op basis van stambomen heeft wat nadelen. Lang niet alle rassen hebben een complete database, dus een database die helemaal terug gaat naar de founders van dat ras. Er kunnen fouten gemaakt zijn bij het invoeren van de gegevens, er kan gefraudeerd zijn met de stambomen, en als uitgangspunt wordt genomen dat de founders compleet niet aan elkaar verwant waren, wat natuurlijk niet het geval hoeft te zijn. Wanneer je naar de cirkel van Parker kijkt dan zie je dat sommige rassen meer aan elkaar verwant zijn dan andere rassen. Bij 2 honden die naast elkaar liggen in de cirkel van Parker, zoals de Ierse Wolfshond en de Deerhound, moet je er rekening mee houden dat ze wellicht al veel genetisch materiaal delen. Zou je een nieuw ras beginnen op basis van deze 2 rassen dan zijn die 2 founders dus niet per definitie niet aan elkaar verwant. Tenslotte weet je nooit welke 50% van zijn genen een ouderdier doorgeeft aan zijn nakomelingen. Wanneer je op basis van DNA kijkt heb je exacte gegevens maar je moet wel een flinke database opbouwen om daar populatiegenetica op los te laten. Wanneer het inteeltpercentage onder de 1% per generatie blijft kan de natuur dat zelf oplossen en hoef je geen grote problemen te verwachten. Bij een percentage boven de 5% kun je problemen verwachten bij het individuele dier en bij de populatie.
14Wat zijn de voor en nadelen van een outcross?
Er zijn een aantal verschillen tussen een rashond en een outcross hond. Een outcross is een hond uit een combinatie van 2 verschillende rassen. Daarmee is de genetische diversiteit van deze hond hoger dan die van een rashond. Een hoge genetische diversiteit leidt tot een minder voorspelbaar uiterlijk. Daarnaast is het gevolg van een hoge genetische diversiteit dat er een kleinere kans is op erfelijke gezondheidsproblemen en dat de levensverwachting van de hond zal stijgen. Ook de fitheid zal verbeteren wat kan betekenen dat hij actiever is dan de oorspronkelijke rashond. Een hond krijgt in meer of mindere mate karakter eigenschappen mee van beide ouders. Indien er een ander ras ingekruist wordt, kan de hond dus andere karakter eigenschappen hebben dan gewend binnen het ras. Net als bij een rashond kan voor een outcross een inschatting gemaakt worden.
15Wat is het verschil tussen een outcross en een willekeurige kruising?
Bij een outcross welke onder deze stichting valt weet je dat er gekeken is naar verwantschap (mate van genetische diversiteit), dat de nodige gezondheidsonderzoeken gedaan en beoordeeld zijn en je hebt duidelijkheid over de afstamming. Hetzij via een afstammingsbewijs met een aantal generaties stambomen van de ouders, hetzij middels een DNA rapport. Daarnaast is er aandacht besteed aan welke rassen er gecombineerd worden met als doel een gezonde en goed bewegende hond. De verbeterde gezondheid en mobiliteit leveren ook een positieve bijdrage aan het energieniveau van de hond. Er zijn welzijnseisen voor de ouderdieren en het nest en er is veel aandacht besteed aan de socialisatie van de pups zodat ze goed kunnen functioneren in onze drukke maatschappij. De stichting en de fokker zullen altijd beschikbaar blijven voor vragen en, indien mogelijk en gewenst, begeleiding. En je pup draagt wellicht op termijn bij aan het behoud van een ras.
16Zijn er al pups onder de SSS&L vlag, en kan ik die blijven volgen op deze site?
Op de pagina nesten kunt u zien of er pups beschikbaar zijn. Eerdere nesten staan vermeld onder "gearchiveerde nesten". Wij nodigen fokkers van pups die onder de vlag van de stichting geboren worden uit om regelmatig een kleine update te plaatsen over hun nakomelingen in de Facebook groep van de stichting, Sound Sighthounds and Lurchers. Dit is een besloten groep, iedereen die de stichting een warm hart toedraagt kan zich aanmelden. Daarnaast kan het zijn dat fokkers een eigen website of Facebook pagina hebben waar de nakomelingen gevolgt kunnen worden.
17Welke garantie kan de stichting de pupkoper bieden?
De garantie die we durven te bieden is de garantie dat de stichting haar uiterste best gedaan heeft om fokkers te helpen zo gezond en sociaal mogelijke honden op de wereld te zetten. Helaas blijft het mogelijk dat een levend wezen ziek wordt. Iedereen, alle honden, katten, mensen en ga zo maar door, draagt meerdere erfelijke ziektes bij zich. De kans dat je een partner treft die dezelfde erfelijke ziekte draagt, en dat je kinderen daaraan kunnen gaan lijden, is bij mensen bijzonder klein, een paar procenten. Bij rashonden schatten ze dat die kans circa 40% is. Ons doel is om die kans weer terug te brengen naar de paar procent waar je niet onderuit kan.
18Wat is de prijs van een pup?
De pupprijs wordt bepaald door de betreffende fokker. Deze prijs is onder meer afhankelijk van de gekozen oudercombinatie en de kosten die de fokker moet maken.
19Hoe komt SSS&L aan financiële middelen?
• Donaties van particulieren die onze stichting een warm hart toedragen.
• Sponsoring door bedrijven.
20Kan ik donateur worden?
Ja. Ga voor informatie hierover naar de donatiepagina.