parallax background

Designer dog / designer breedEen designer dog is een kruising van twee raszuivere honden van een verschillend ras. Denk bijvoorbeeld aan de Labradoodle, de Cockapoo, de Boxerdor en de Borderjack. Het doel van deze kruising is het combineren van een aantal gewenste aspecten. Dat kunnen uiterlijke kenmerken zijn, maar ook werkeigenschappen.
Soms is het doel het starten van een nieuw ras, dat wordt dan wel een designer breed genoemd. Een bepaalde combinatie van honden kan zo populair blijken dat het alsnog een designer breed wordt, ook al was dat niet het oorspronkelijke doel. Dan zijn de ouderdieren vaak zelf al een designer dog en kunnen de percentages van de rassen die voorkomen in de hond variëren. Er kunnen ook meer dan twee rassen gecombineerd worden tot een nieuw ras, maar bij onderstaande gaan wij uit van twee verschillende rassen.

Voorspelbaar uiterlijk

Het uiterlijk is door de genetische diversiteit van een kruising minder voorspelbaar. Er kan een inschatting gemaakt worden op basis van eerdere combinaties van dezelfde rassen en/of het uiterlijk van de ouderdieren, maar er zal variatie in uiterlijk zijn. Bij een designer breed zal men via selectie streven naar een meer voorspelbaar uiterlijk.

Voorspelbaar gedrag/karakter

Het karakter en gedrag zijn minder voorspelbaar. Er kan een inschatting gemaakt worden op basis van eerdere combinaties van dezelfde rassen en het karakter van de ouderdieren maar er zal meer variatie in karakter en gedrag zijn dan bij rashonden.

Afstamming en afstammingsbewijs

Bij een designer dog zijn de voorouders meestal niet geverifieerd. Mogelijk kan de fokker de stambomen van de raszuivere ouderdieren laten zien, maar u kunt niet zeker weten dat het daadwerkelijk de ouders van uw pup zijn. Als een dierenarts DNA heeft afgenomen voor afstammingscontrole kan dit wel bewezen worden. Als het door de fokker zelf is afgenomen kan hiermee gesjoemeld zijn. Er kan geen FCI stamboom aangevraagd worden door de fokker. Mogelijk ontvangt u wel een alternatief afstammingsbewijs.

Risico op directe inteelt

Volgens het Basisreglement Welzijn & Gezondheid van de Raad van Beheer mag een teef niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. Bij een designer dog is hier geen controle op door het ontbreken van een centrale registratie en kan er sprake zijn van directe inteelt.  Wanneer er een DNA test is, afgenomen door een dierenarts of andere officiële instantie mét informatie over de verwantschap tussen de ouderdieren, kan die test bewijzen of er wel of geen sprake is van directe inteelt.  Wanneer het zeker is dat beide ouderdieren raszuiver zijn van elk een ander ras (eerste generatie kruising) dan is er geen sprake van directe inteelt. 

Risico op erfelijke afwijkingen en ziektes

Bij de eerste generatie nakomelingen van een kruising tussen twee raszuivere honden van een verschillend ras, zal de verwantschap van de nakomelingen bijzonder laag zijn. Hoge diversiteit verhoogt de kans op een gezondere hond, genetisch gezien. Het verlaagt de kans op lijderschap van recessief verervende erfelijke afwijkingen en ziektes.


Wanneer het doel een nieuw ras is, dan zal er voor het nieuwe ras een rasstandaard opgesteld worden. Bij elke nieuwe generatie zullen de nakomelingen die het meest voldoen aan die nieuwe rasstandaard, geselecteerd worden voor de fok. De mate van verwantschap kan daarmee weer toenemen in de populatie fokhonden. Met het toenemen van de verwantschap neemt de kans op erfelijke afwijkingen en ziektes ook weer toe. En dat zijn dan de afwijkingen en ziektes die meer dan gemiddeld voorkomen bij beide rassen, waardoor er uiteindelijk in het nieuwe ras meer erfelijke afwijkingen en ziektes voor kunnen komen dan respectievelijk bij de oorspronkelijk gebruikte rassen. Ook als beide oorspronkelijke rassen een verhoogd risico hebben op “dezelfde” erfelijke afwijking of ziekte is het risico op deze ziekte of afwijking aanwezig in de designer dog.   

Risico op schadelijke uiterlijke kenmerken

Wanneer een designer dog een kruising is van een ras met bijvoorbeeld een (te) korte snuit met een ras met een langere snuit, dan zal de snuit van de designer dog langer zijn dan die van zijn kortsnuitige raszuivere soortgenoot. Dit kan ook voor andere extremen in uiterlijk gelden als een te kleine schedel, te veel huidplooien etc. Wanneer een designer dog een kruising is van rassen die beiden hetzelfde schadelijke uiterlijke kenmerk hebben, dan zal de designer dog datzelfde kenmerk hebben.

Risico op hoge verwantschap/lage diversiteit

Bij de eerste generatie nakomelingen van een kruising tussen twee raszuivere honden van een verschillend ras zal de verwantschap van de nakomelingen bijzonder laag zijn. Hoge diversiteit verhoogt de kans op een gezondere hond, genetisch gezien. Wanneer het doel een nieuw ras is, dan zal er voor het nieuwe ras een rasstandaard opgesteld worden. Bij elke nieuwe generatie zullen de nakomelingen die het meest voldoen aan die nieuwe rasstandaard geselecteerd worden voor de fok. De mate van verwantschap kan daardoor weer toenemen in de populatie fokhonden wat het risico op gezondheidsproblemen met een erfelijke basis verhoogd. Een DNA-profiel met gegevens over de inteeltcoëfficiënt kan informatie verschaffen over de mate van verwantschap.  

Welzijnsregels teef en nest (bijvoorbeeld regels met betrekking tot maximaal aantal nesten, maximale en minimale leeftijd voor het krijgen van een nest, regelgeving inzake de leefomgeving van teef en nest etc.)

Aangezien er geen centrale registratie is van de designer dogs kan het zijn dat de fokker zich niet houdt aan de regels die toezicht houden op het welzijn van de teef en het nest. Bonafide fokkers zullen zich houden aan de wettelijke regels.

Socialisatie en opvoeding door moeder en nestgenoten.

Bonafide fokkers van designer dogs zullen de pups een goede basis-socialisatie geven, en ervoor zorgen dat de pups zeker tot de leeftijd van zeven weken bij de moeder en nestgenoten blijven. Bij populaire designer breeds is er een groter risico op onethische broodfok of handel. Dan zal er weinig tot geen socialisatie plaats vinden en is de kans groter dat de pups voor de leeftijd van zeven weken bij de moeder en nestgenoten weggehaald worden. Onvoldoende socialisatie kan permanente gedragsproblemen veroorzaken.

Kans op goed verzorgde pup

Bonafide fokkers van designer dogs zullen de pups tijdig ontwormen, entingen geven en zorg dragen voor een schone leefomgeving en schone pups. Bij populaire designer breeds is er een groter risico op onethische broodfok of handel. Dan is de kans groter dat de pups niet de nodige zorg gehad hebben.

Gezondheidstesten

Mogelijk zijn er geen gezondheidstesten afgenomen bij de ouderdieren, ook als het fokreglement van de rasverenigingen van de betreffende rassen die gecombineerd worden, dat wel verplicht stellen. U kunt altijd vragen welke testen gedaan zijn en of u de uitslagen van die testen in kunt zien.

Chip / Europees paspoort

Elke hond in Nederland moet gechipt worden. Bij een designer dog gebeurt dat door een dierenarts of een (geregistreerde) chipper. Nieuwe wet- en regelgeving bepaalt dat elke pup een EU-dierenpaspoort moet hebben, uitgegeven door een dierenarts en dat chippen uitsluitend nog gedaan mag worden door een bij de overheid geregistreerde chipper. Daarnaast zal een ieder die een nestje wil fokken een UBN, een Uniek Bedrijfs- of Baasjesnummer, aan moeten vragen, ook wanneer men maar eenmalig een nestje wil fokken. Dit moet de illegale import en onethische broodfok zoveel mogelijk tegengaan maar er blijft een kans op fraude bij populaire designer breeds. De nieuwe wet- en regelgeving zal in de loop van 2021 ingaan.

Risico onethische broodfok / hondenhandel

Bij populaire designer breeds is de kans groter dat de pup uit de onethische broodfok of hondenhandel komt. Dan is de kans op een zieke pup aanzienlijk. Het moederdier en de pups worden meestal niet goed verzorgd, niet tijdig ontwormd, niet tijdig geënt en de leefomstandigheden zijn vaak ver van hygiënisch. Ze zijn ook vaak jonger dan in hun paspoort staat, en missen zodoende mogelijk de belangrijke invloed van de moederhond en nestgenoten. Daarnaast zijn ze vaak niet of slecht gesocialiseerd wat voor permanente gedragsproblemen kan zorgen. Deze informatie kan u wellicht helpen zo’n pup te herkennen: https://hondenbescherming.nl/wat-we-doen/informatie-en-advies/ik-wil-een-hond/hoe-herken-je-een-broodfokker/  

Informatievraag aan pupkopers vanuit fokker

Bonafide fokkers van designer dogs kunnen gebruik maken van uitgebreide vragenlijsten over u, uw gezin, uw woon- en leefsituatie, uw manier van opvoeden etc. Ook kunnen zij deze vragen stellen tijdens de kennismaking. Wanneer er sprake is van onethische broodfok of hondenhandel zal dit meestal niet het geval zijn.

Wachttijd pup

Bij populaire designer breeds kan er sprake zijn van een langere wachttijd.

Kosten aanschaf pup

Een pup van een designer breed is meestal duurder dan andere kruisingen, soms zelfs duurder dan een rashond met stamboom, afhankelijk van de populariteit.

Deelname hondenshows

U kunt niet deelnemen aan FCI erkende hondenshows en andere activiteiten waar u een raszuivere hond met stamboom voor moet hebben.

Lidmaatschap rasvereniging

Mogelijk worden er verenigingen opgericht wanneer een designer breed erg populair is. Deze verenigingen kunnen echter geen lid worden van de Raad van Beheer zolang het nieuwe desginer breed niet erkend is.

Overige aspecten

Het combineren van verschillende vachtstructuren kan veroorzaken dat de nakomelingen onderhoudsintensiever zijn dan de ouder rassen.