parallax background

Bewust gefokte kruising


De naam zegt het al: een bewust gefokte kruising. Afhankelijk van het doel van de kruising is er bewust rekening gehouden met gezondheid, karakter, werkeigenschappen, uiterlijk, het verbeteren van een extreem uiterlijk kenmerk etc. Het doel zou een combinatie van gewenste eigenschappen als snelheid en gehoorzaamheid kunnen zijn in een hondensport als behendigheid. Of het doel is bijvoorbeeld het verminderen van jachtdrift of het verhogen van de trainbaarheid van een windhond. Een veel voorkomend doel is het verbeteren van de gezondheid door hogere genetische diversiteit. Maar het doel kan ook simpelweg een fijne gezinshond zijn. De bonafide gefokte designer dog en outcross hond of variëteitkruising zonder goedgekeurd Plan van Aanpak vallen dus óók onder deze categorie maar een bewust gefokte kruising kan heel goed een eenmalige kruising zijn. Of een kruising van ouders die zelf ook kruisingen zijn.


Voorspelbaar uiterlijk

Het uiterlijk is minder voorspelbaar. Er kan mogelijk een inschatting gemaakt worden op basis van rasstandaarden en de erfelijkheid van uiterlijke kenmerken wanneer het een kruising van rashonden betreft. Anders kan er een inschatting op basis van de ouderdieren gemaakt worden. Maar er zal variatie in uiterlijk zijn.

Voorspelbaar gedrag/karakter

Het karakter en gedrag zijn minder voorspelbaar. Er kan mogelijk een inschatting gemaakt worden op basis van rasstandaarden en de erfelijkheid van gedrag wanneer het een kruising van rashonden betreft. Of een inschatting op basis van het gedrag en het karakter van de ouderdieren. Maar er zal variatie in karakter en gedrag zijn.

Afstamming en afstammingsbewijs

Bij een bewust gefokte kruising zijn de voorouders wellicht bekend maar niet altijd geverifieerd. Mogelijk kan de fokker de stambomen van raszuivere ouderdieren laten zien, maar u kunt niet zeker weten dat het daadwerkelijk de ouders van uw pup zijn. Als een dierenarts DNA heeft afgenomen voor afstammingscontrole kan dit wel bewezen worden. Als het door de fokker zelf is afgenomen kan hiermee gesjoemeld zijn. Er kan geen FCI stamboom aangevraagd worden door de fokker. Mogelijk ontvangt u wel een alternatief afstammingsbewijs.

Risico op directe inteelt

Volgens het Basisreglement Welzijn & Gezondheid van de Raad van Beheer mag een teef niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon. Bij een bewust gefokte kruising is er geen controle door het ontbreken van een centrale registratie, en kan er sprake zijn van directe inteelt. Wanneer er een DNA-test is, afgenomen door een dierenarts of andere officiële instantie mét informatie over de verwantschap tussen de ouderdieren, kan die test bewijzen of er wel of geen sprake is van directe inteelt.  

Risico op erfelijke afwijkingen en ziektes

Wanneer wij spreken over een bewust gefokte kruising gaan wij ervan uit dat de fokker aandacht heeft besteed aan de mate van diversiteit van de nakomelingen. Hogere diversiteit verhoogt de kans op een gezondere hond, genetisch gezien.

Risico op schadelijke uiterlijke kenmerken

Wanneer wij spreken over een bewust gefokte kruising  gaan wij ervan uit dat er aandacht is voor het vermijden of verbeteren van extreme uiterlijke kenmerken. Blijf zelf altijd alert.

Risico op hoge verwantschap/lage diversiteit

Bij een eerste generatie kruising tussen twee raszuivere honden van een verschillend ras zal de verwantschap van de nakomelingen bijzonder laag zijn. Hoge diversiteit verhoogt de kans op een gezondere hond, genetisch gezien. Wanneer de afstamming van de ouders onbekend is kan er wel sprake zijn van hogere verwantschap. Een DNA-profiel met gegevens over de COI kan dan informatie verschaffen over de mate van diversiteit.  

Welzijnsregels teef en nest (bijvoorbeeld regels met betrekking tot maximaal aantal nesten, maximale en minimale leeftijd voor het krijgen van een nest, regelgeving inzake de leefomgeving van teef en nest etc.)

Aangezien er geen centrale registratie is van bewust gekruiste honden kan het zijn dat de fokker zich niet houdt aan bepaalde regels gericht op het welzijn van de teef. Zo mag een teef wettelijk gezien maar eenmaal per jaar een nestje hebben, en zijn er ook regels over het maximum aantal nesten dat een teef in haar leven mag hebben. 

Socialisatie en opvoeding door moeder en nestgenoten.

Bij een bewust gefokte kruising door een bonafide fokker moet u ervan uit kunnen gaan dat de fokker de pups een goede basis socialisatie heeft gegeven, en dat de pups zeker tot de leeftijd van zeven weken bij de moeder en nestgenoten zijn gebleven. Blijf zelf altijd alert.

Kans op goed verzorgde pup

Bij een bewust gefokte kruising door een bonafide fokker moet u ervan uit kunnen gaan dat de fokker de pups tijdig ontwormt, entingen geeft en zorg draagt voor een schone leefomgeving en schone pups. Blijf zelf altijd alert. 

Gezondheidstesten

Wanneer het ouderdier een rashond is kan er getest worden wat gebruikelijk is voor dat ras. Wanneer het ouderdier zelf al een kruising is, kan op basis van wat bekend is over de afstamming en het uiterlijk van de hond ingeschat worden welke testen zinvol zijn. Denk bij een grote hond aan HD en ED foto’s, en bij een kleine hond aan onderzoek op patella luxatie. Een DNA-profiel met informatie over de afstamming en COI van de hond is altijd zinvol.

U kunt altijd vragen welke testen gedaan zijn en of u de uitslagen van die testen in kunt zien.

Chip / Europees paspoort

Elke hond in Nederland moet gechipt worden. Bij een bewust gefokte kruising wordt dit echter niet gedaan door een medewerker van de Raad van Beheer maar door een dierenarts of een (geregistreerde) chipper. Nieuwe wet- en regelgeving bepaalt dat elke pup een EU-dierenpaspoort moet hebben, uitgegeven door een dierenarts. En dat chippen uitsluitend nog gedaan mag worden door een bij de overheid geregistreerde chipper. Daarnaast zal een ieder die een nestje wil fokken een UBN, een Uniek Bedrijfs- of Baasjesnummer aan moeten vragen, ook wanneer men maar eenmalig een nestje wil fokken. Dit moet de illegale import en onethische broodfok zoveel mogelijk tegengaan maar er blijft een kans op fraude. Bij een bewust gefokte kruising van een bonafide fokker is de kans hierop echter zeer klein maar blijf altijd alert. De nieuwe wet- en regelgeving zal in de loop van 2021 ingaan.

Risico onethische broodfok / hondenhandel

Het risico op onethische broodfok / hondenhandel is bij een bonafide bewust gefokte kruising laag. Het zal echter misschien niet lang duren tot de term oneigenlijk gebruikt gaat worden bij onethische broodfok /hondenhandel. Wij raden u aan alert te zijn.

Informatievraag aan pupkopers vanuit fokker

Bonafide fokkers van bewust gefokte kruisingen kunnen gebruik maken van uitgebreide vragenlijsten over u, uw gezin, uw woon- en leefsituatie, uw manier van opvoeden etc. Ook kunnen zij deze vragen stellen tijdens de kennismaking.

Wachttijd pup

De wachttijd voor een pup zal afhankelijk zijn van de rassen/eigenschappen waar u naar op zoek bent.

Kosten aanschaf pup

Over het algemeen zal een bewust gefokte kruising goedkoper zijn dan een raszuivere hond. De bewust gefokte kruising kan wat duurder zijn dan een niet bewust gefokte kruising.

Deelname hondenshows

U kunt alleen deelnemen aan een FCI erkende hondenshow met een rashond met stamboom.

Lidmaatschap rasvereniging

Niet van toepassing

Overige aspecten